Όλα μας τα προϊόντα
χαρακτηρίζονται από την
ποιότητα S.K.S. και το
διαρκές service. Παράλληλα η εκμάθησή χειρισμού όλων των μηχανημάτων είναι ευκολη και από το πιο απλό τεχνικό προσωπικό.

Όλα μας τα μηχανήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE. Τώρα μπορείτε να τα δείτε και στην πράξη,"πατώντας εδώ."

S.K.S Robots
Κ. Καραμανλή 117
Ν. Κορδελιό, Θεσσαλονίκη
Κομνηνός Σταύρος: 6977597388
Κομνηνός Δαμιανός: 6987347090
E-mail: sksrobots@sksrobots.gr


plant

Αυτοματισμοί συγκολλήσεων

Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

Υπηρεσίες CAD/CAM
Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση αυτοματισμών και ρομποτικών συστημάτων συγκόλλησης. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση σε προβλήματα συγκολλήσεων ως προς το κόστος, ταχύτητα, ποιότητα και εμφάνιση των ραφών.


Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού και εκσυγχρονισμού μονάδων. Συστήματα λογικών ελεγκτών (PLC) και εποπτικού ελέγχου (SCADA), έλεγχος AC και DC κινητήρων με χρήση Inverters, Soft starters, DC drive, Servo drive. Πίνακες αυτοματισμού, διανομής και φωτισμού, ρομποτικάπνευματικά και υδραυλικά συστήματα.


Λύσεις μοντελοποίησης και μηχανολογικού σχεδιασμού με χρήση σύγχρονων τεχνικών. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπων με χρήση τρισδιάστατων μοντέλων και πλήρη τεκμηρίωση αυτών, τη μεταφορά σχεδίων σε CAD 2D/3D καθώς και τη δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων.